Weblog

24 februari 2021

Het Bloed van het Lam

Het Bloed van het Lam

Door het bloed van Jezus worden we verlost van al onze zonden en overtredingen. Ook worden we verzoend met God en hebben we gemeenschap met Hem. Door Zijn Bloed ontvangen we genezing, bescherming en autoriteit over de duivel.
 
Bloed staat voor het leven, het meest kostbare bezit in het heelal!
 
‘Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.’
Leviticus 17:11 HSV
 
Jezus bloed is de levensader of levensbron voor alle bovennatuurlijke en eeuwig leven! Zonder Zijn bloed is er simpelweg geen geestelijk leven mogelijk.
 
Door de zondeval kon alleen door het offeren van bloed verzoening en vergeving ontvangen worden. Elke zonde zou namelijk tot de dood leiden en daarom moest er een plaatsvervangende offer gedaan worden.

Vanuit het oude verbond:
 
‘En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.’
Hebreeën 9:22 HSV
 
Maar het kon de mens niet eeuwig verlossen vandaar dat God zelf het grootste offer zou betalen met zijn eigen bloed, opdat er voor altijd verlossing en vergeving zou zijn!

Het nieuwe verbond:
 
‘want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.’
Mattheüs 26:28 HSV
 
Wat betekent het bloed van het Lam voor jou? Hier zeven waarheden die je leven zullen veranderen:
 
1. Vrede met God 

‘en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.’
Kolossenzen 1:20 HSV
 
 
2. Verlossing door het bloed van Jezus 

‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,’
Efeze 1:7 HSV
 
‘in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.’
1 Petrus 1:18-19 HSV
 
3. Reinigt ons van elke zonde 

‘Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’
1 Johannes 1:7 HSV
 
 
4. Gemeenschap met God door het bloed van Jezus 

‘Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.’
Hebreeën 10:19-22 HSV
 
‘Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.’
Efeze 2:13 HSV
 
5. Genezing door het bloed van Jezus

‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.’
1 Petrus 2:24 HSV
 
6. Bescherming door het bloed van Jezus 

‘En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen.’
Exodus 12:13 HSV
 
7. Autoriteit over de duivel door het bloed van Jezus 

‘En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.’
Openbaring 12:11 HSV

Jezus is het volmaakte offerlam, die met Zijn eigen bloed het volmaakte verzoenoffer werd en ons vrijkocht met Zijn eigen bloed, tot volkomen vergeving van elke zonde en volkomen verzoening met God!

​Fausto Tumolo

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.