Er is iemand die onvoorwaardelijk van je houdt

ontdek gods onvoorwaardelijke liefde voor jou!

Jezus is zonder twijfel de bekendste en meest besproken persoon aller tijden, wereldwijd. Er is nog nooit eerder (en nu nog steeds) zo veel gepubliceerd over één en dezelfde persoon; boeken, tijdschriften, films, liederen, gedichten, toneelstukken en musicals, etc. Daar komt ook nog bij dat niemand ooit zo vaak het gespreksonderwerp is geweest als Jezus. Hij leefde meer dan 2000 jaar geleden op aarde en het zou daarom niet verrassend of onlogisch zijn als hij compleet vergeten zou zijn, dat inmiddels andere personen centraal zouden komen te staan.

Niets is echter minder waar! We kunnen er ook nog aan toevoegen, dat 1/3 van de totale wereldbevolking christen is en dus Jezus erkent als de gestorven en opgestane Zoon van God. Omgerekend  betekent dit dat 2.300.000.000 (jazeker, 2.3 miljard!) mensen in Jezus Christus geloven. 

Jezus was daarom niet zomaar een bijzonder goed mens, die goede dingen deed en ‘gewoon’ uit goede daad gestorven is voor anderen. Als dit zo was, dan hadden we niet veel meer over hem gehoord dan over andere goede mensen die voor een goede zaak zijn gestorven. Jezus maakte zelf een indrukwekkend statement en Hij kwam met een speciale missie: om te herstellen wat reddeloos verloren en kapot was gegaan.

De goede, volkomen relatie tussen God (de Schepper van de mens en alles wat wij kennen en zien) en de mens (zelf geschapen door God om in Zijn aanwezigheid te leven als volmaakte mens die geen dood, ziekte, oorlog en overige ellende zou kennen, gemaakt om in eeuwigheid in volmaaktheid met God te leven in het paradijs) werd verbroken.

De mens koos namelijk zelf om niet meer samen met God, volgens Zijn volkomen plan, te leven. Hierdoor ontstond er een kloof tussen God en mens. De mens koos voor zichzelf, ze viel dus in zonde.  God had de mens een eigen wil gegeven en accepteerde daarom hun keuze. 
 

Jezus kwam om de kloof tussen God en ​mens te dichten

Jezus was daarom niet zomaar een bijzonder goed mens, die goede dingen deed en ‘gewoon’ uit goede daad gestorven is voor anderen. Als dit zo was, dan hadden we niet veel meer over hem gehoord dan over andere goede mensen die voor een goede zaak zijn gestorven. Jezus maakte zelf een indrukwekkend statement en Hij kwam met een speciale missie.
​Om te herstellen wat reddeloos verloren en kapot was gegaan.
De goede, volkomen relatie tussen God (de Schepper van de mens en alles wat wij kennen en zien) en de mens (zelf geschapen door God om in Zijn aanwezigheid te leven als volmaakte mens die geen dood, ziekte, oorlog en overige ellende zou kennen, gemaakt om in eeuwigheid in volmaaktheid met God te leven in het paradijs) werd verbroken.

De mens koos namelijk zelf om niet meer samen met God en volgens Zijn volkomen plan te leven en hierdoor ontstond een breuk, of beter gezegd een kloof, tussen God en mens. De mens koos voor zichzelf, ze viel dus in zonde.  God had de mens een eigen wil gegeven en accepteerde daarom hun keuze. 

Robots, of vrije mens?

Laten we hier even kort bij stilstaan. Jij denkt misschien: waarom kreeg de mens dan een eigen keuze, een eigen wil? God is toch almachtig, zegt men altijd. Had Hij dit niet anders kunnen scheppen? Als je hier goed over nadenkt, zou het één ding betekenen: we zouden als robots geweest zijn. Zonder eigen gevoel, emoties, verlangens en dus wil. Kan je voorstellen dat je partner, kind of wie dan ook alleen van je zou houden en met je zou willen leven, omdat hij of zij zo geprogrammeerd is…en andersom ook. Zou dit dan voldoening geven? Zou er dan echte liefde kunnen bestaan, een ware band die iets betekent en kan groeien door de tijd heen? Nee, dat zou een leugen zijn. 

God, die in essentie liefde is, wilt geen keuzeloze relatie met de mens maar Hij verlangt naar een relatie die waar en oprecht is. Een relatie uit vrije wil; uit liefde, verlangen en genegenheid.
 

Keuze tégen God

De mens koos dus uiteindelijk voor een leven zonder Gods volkomen waarheid en God accepteerde deze keuze uit vrije wil. Hij liet alles over aan de mens die zonder God aan de slag ging. Het resultaat van duizenden jaren heerschappij van de mens kunnen we vandaag goed zien, wereldwijd heerst er ongelijkheid, oorlogen en de aarde is door de mens bijna volledig uitgeput. Niet leven volgens de wil van God wordt in de Bijbel ook zonde genoemd.

Zonde: je doel volledig missen en niet het leven leiden in vreugde, blijdschap en overwinning dat God voor ons heeft voorbeidt.. 
 

Jezus gekruisigd 

Zoals de meesten weten werd Jezus aan het kruis opgehangen en stierf Hij. Maar Zijn dood was niet zomaar een dood. Tijdens dit lijden droeg Hij alle schuld van de mens dat zij hadden vanwege hun keuzes om zonder God te leven, op zich, en Hij betaalde de prijs voor onze zonden met Zijn eigen leven. Opdat elk persoon die in Hem zou gaan geloven en Hem zou accepteren als zijn Redder en Verlosser niet verloren zou gaan maar eeuwig leven zou ontvangen.

Hierdoor verbrak Hij de vloek die op de mens rustte en biedt Hij door het geloof in Hem en wat Hij voor de mens gedaan heeft eeuwig leven, aan elke mens die het ontvangen wil!
 

Daarna stond Hij op!

Hoe dan? Jezus bleef niet aan het kruis hangen, maar stond op uit de dood en hiermee bevestigde Hij inderdaad Gods Zoon te zijn, die de eenheid tussen God en mens terugbracht. 

Jezus is dus niet slechts een gestorven, goeddadig persoon. Hij leeft vandaag nog steeds en troont voor eeuwig in de hemel aan de rechterhand van God, vertelt de bijbel ons. 

Dat is de reden dat 1/3 van de hele wereld Christen is! Ze geloven niet in een goed mens, die lang geleden voor een goede daad stierf. Ze hebben allemaal Jezus leren kennen als hun Redder en Verlosser. Want zonder Jezus zouden we niet weer in contact met God kunnen komen, weet je nog? Alleen door Jezus te accepteren als de Zoon van God die naar de aarde kwam om mijn en jouw tekortkomingen en vloek te dragen, kunnen we weer in contact met God te komen.  Iedereen is welkom bij Jezus! Wat voor verleden jij ook hebt. Hij heeft zelf gezegd dat hij gekomen is, omdat God de wereld zo lief heeft gehad, (de wereld = dus iedereen) dat Hij bereid was om Zijn eigen Zoon op te offeren, zodat een ieder die in Jezus gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal ontvangen (Johannes 3:16)! 

Hoe krijg je het?

We hebben gezien dat we eigenlijk vanuit nature zondig zijn en vanuit een erfenis niet met God willen leven, hoewel we geschapen zijn om met God te leven. Zonder God de schepper leven is geen goede optie, kijk maar naar de wereld. Na je dood tot in de eeuwigheid gescheiden zijn van God is al helemaal geen prettige optie. Daarom moeten we beseffen dat we zonder Jezus verloren gaan.  We kunnen ons leven aan Jezus teruggeven door in gesprek met God (gebed) toe te geven dat we gezondigd hebben en zonder God geleefd hebben. Dat we op deze manier niet meer verder willen en we een nieuwe start met God willen maken. Dat is bekering.

Dat we erkennen dat Jezus onze dood is gestorven, dat Hij onze prijs heeft betaald. Als we dit erkennen en geloven dat Jezus Gods Zoon is en onze prijs betaald heeft, dan zegt Jezus zelf dat al onze zonden ons vergeven worden en we een nieuw leven ontvangen. Er zijn miljoenen getuigenissen van mensen die deze keuze gemaakt hebben, waarvan hun leven werd hernieuwd, zij een doel gevonden hebben en innerlijk vrede ontvangen hebben. Dit komt omdat ons leven weer herenigd wordt met onze schepper en dus onze Vader. Alle leegte die je in je leven hebt ervaren wordt nu gevuld door datgene wat je altijd hebt gemist: eenheid met God.
 

Begin van je nieuwe leven

Dit is het begin van je nieuwe leven. Nu moet je verder! Je hebt het nodig om God te leren kennen en daarvoor is de gemeente/kerk. Zoek een gemeente/kerk waar Jezus centraal staat en waar geleerd wordt dat de Bijbel het enige fundament is waarop onze levens gebouwd moeten worden, uiteraard ben je bij ons welkom . 

Mocht je vragen hebben omtrent dit stuk of andere zaken neem dan contact met ons op!

Ps. Fausto Tumolo

 

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.