Leiderschap

Onze pastors 

Fausto (geboren te Dordrecht met Italiaanse ouders) en Sharon-Rose Tumolo werden zo'n twintig jaar geleden gegrepen door de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Na een destructief en doelloos leven geleid te hebben zou God op wonderlijke wijze ingrijpen en beide levens krachtig transformeren. Fausto en Sharon-Rose ondergingen een verandering, Fausto een radicale en Sharon-Rose zou transformatieproces van innerlijke genezing en bekering ingaan.

Meteen na zijn bekering startte Fausto een bedrijf met zijn zakenpartner, dat God enorm gezegend heeft en internationaal succesvol zou worden. Tegelijkertijd heeft Fausto in verschillende bedieningen gefunctioneert, ook heeft hij verschillende Bijbelse theologiestudies gevolgd en is hij opgeleid tot prediker en leraar. 

Bevestigd in de bediening van een Evangelist en Pastor, combineert hij prediking, onderwijs, evangelisatie en training van leiderschap, samen met zijn huidige functie van technische directeur. (In maart 2022 verkocht Fausto de aandelen van zijn bedrijf om in loondient te treden bij het bedrijf die zijn aandelen overnam) 

In 2018 beantwoorde Fausto de roeping die God hem had gegeven om Stichting Impact Nations For Christ op te richten. Vanuit de Stichting zou het werk van het Koninkrijk van God zo veel en zo breed mogelijk ondersteunt worden.

In Augustus 2021 is zijn eerste boek uitgebracht met de titel: Geboren met een doel, voor een tijd als deze. 

Daarnaast is hij ook bestuurslid bij de volgende Stichtingen:
-Stichting Good News: Besturslid en penningmeester
-Stichting Intercultural Church Plants Europe : Bestuurslid Raad van Advies/Toezicht

Samen hebben ze mogen ervaren hoe God van niets, iets maakt.

"VAN NIETS NAAR IETS"

Vandaag de dag dienen ze als Pastors van de gemeente waar Gods liefde voor de gebrokenen en verlorenen centraal staat. Het doel is mensen kennis te laten maken met Gods onvoorwaardelijke liefde, hen te helpen hun nieuwe identiteit en cultuur aan te nemen, en hen te coachen en toe te rusten om een volwassen, sterk en bovennatuurlijk leven in Christus te leiden. Tot een leven van impact en invloed.

Oudtsenteam 

De pastors geven leiding aan het oudstenteam, bestaande uit oudstenechtpaar José en Rosa Morim. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de afdelingen: Bevrijdingspastoraat en diaconie.

José en Rosa zijn 44 jaar getrouwd en van Portugeze afkomst. Ze zijn beiden opgevoed met het katholieke geloof. Ze hadden wel kennis van God, maar geen hechte relatie met Hem. Dit veranderde in 1988 toen zij het goede nieuws van redding, herstel en genezing door Jezus Christus hoorden. Hierin werden zij er bewust van dat het niet voldoende was om alleen kennis van God te hebben. 

Zij ontdekten dat Jezus was gekomen om voor hen een weg te bereiden naar God de Vader, en dat Zijn volbrachte werk aan het kruis hen volledig zou vergeven, heiligen en rechtvaardigen. Hun leven zou nooit meer hetzelfde zijn na het aanvaarden van Jezus als hun Heer, Redder en Verlosser!

Na hun ontmoeting met Jezus, zijn zij Hem gaan dienen in een van de grotere bediening in Nederland. Daar zijn ze gevormd, geestelijk toegerust en onderdeel geworden van verschillende bedieningen.  Hierin leerden ze Gods goedheid, trouw en liefde op een nieuwe manier kennen. Niet alleen voor hen persoonlijk, maar ook hoe God door hen heen zou werken om anderen aan te raken door hun profetische bevrijdingspastoraatbediening.

José en Rosa zijn een echte levende getuigenis van Gods trouw en goedheid. Ze ervaren dat God ze door alle omstandigheden draagt. Zelfs dwars door de zwaarste stormen heen, is Hij trouw gebleken. Intussen mogen ze de Here Jezus al 34 jaar dienen, waarin ze ontelbare mensenlevens hebben zien veranderen door krachtige woordverkondiging en profetische bevrijdingspastoraatbediening. 
Hun diepste verlangen is om meer en meer te worden zoals Jezus, en meer mensen te begeleiden naar een hechte relatie met God.  

Leiderschapsteam

Het leiderschapsteam wordt overzien door het oudstenteam. Het bestaat uit verschillende enthousiaste en trouwe gelovigen die Jezus willen volgen en Zijn werk hier op aarde willen doen. Ze houden van God en mensen en geloven dat niets onmogelijk is voor degenen die geloven! Ze coördineren de verschillende afdelingen in de gemeente zoals de New Life Youth, het Ushers Team, Gebed en voorbede, en andere ondersteunende bedieningen.

Samen zijn wij geroepen om impact te maken op aarde, door de liefde en boodschap van Jezus.

Iedereen, elke dag, overal! 

 

Ps. Fausto en Sharon-Rose Tumolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud. José en Rosa Morim

 

 

 

 

 

v.l.n.r. Fausto en Sharon-Rose, José en Rosa Morim, Sjoerd Bearda,
Jerry en Carmen Maridjan, Ard en Miranda Kleijweg - de Groote

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.