Discipelschap traject, van bezoeker tot een leider met invloed en impact

iedereen is welkom!

Je bent welkom zoals je bent, en je mag je bij ons thuisvoelen in elk seizoen van je leven. Als bezoeker mag je genieten van de hemelse atmosfeer en God ontmoeten zoals jij dat wilt. Wil je verder groeien in je relatie met God en leren hoe je invloed en impact hier op aarde kan hebben? Dan mag je dat samen met ons ontdekken door mee te doen aan ons discipelschaptraject. Ook hierin mag je zelf bepalen hoe je dat vorm wilt geven. We hebben het discipelschaptraject in 4 onderdelen gesplitsd, zodat jij zelf kan kiezen welke stap je in dit traject wilt nemen en je eigen tempo kan bepalen. 

1. Bezoeker 

Wij zijn dankbaar en blij, dat je besloten hebt om onze kerkdiensten te bezoeken. Tijdens onze kerkdiensten mag je de liefde van God ontdekken. Ook mag je ontdekken dat je met een doel geboren bent. God wilt je genezen en vernieuwen, opdat je een nieuw leven mag ontvangen. Een leven van vergeving, vreugde, blijdschap en kracht! Je bent onvoorwaardelijk geliefd. Wij willen je helpen om in je nieuwe leven te staan en vanuit de onvoorwaardelijke liefde van God je nieuwe identiteit te ontdekken.

2. Nieuw leven familie 

Als je na een tijdje bij ons thuisvoelt en je gelooft in dezelde kernwaarden en geloofsovertuigingen en onderdeel wil worden van de visie van de kerk,, dan is het ook mogelijk om lid te worden.  Als lid wordt je officieel onderdeel van de Nieuw Leven Familie en kan je samen met ons meebouwen aan het Koninkrijk van God en leren invloed en impact te maken hier op aarde. Ben je volwassen gedoopt? Dan kan je het lidmaatschapstraject starten. Het traject bestaat uit onderstaande drie onderdelen en is tevens de start van je discipeschatraject!

1. Het volgen van de School voor een Bijbelse Fundament
2. Meedoen in een van de ondersteunende taken van de gemeente (keuken, ushers, crèche, techniek, media, schoonnmaak)
3. De gemeente financieel ondersteunen d.m.v. Periodieke Liefde Gave.

Als famile leren we voor elkaar te zorgen en creeren we een hemelse cultuur, waarin we vanuit onze kernwaarden en geloofsovertuigingen zorg voor elkaar dragen.

3. geboren om te leiden 

Als gemeentelid ben je begonnen aan je discipelschapstraject. Je bent onderdeel geworden van Gods huisgezin. Hebt een geestelijk fundament gebouwd en hebt leren te dienen, te volgen en ondersteunt het huis ook financieel . Je wilt ook anderen leren te discipelen en dus leiden. Je ervaart de roeping om bijvoorbeeld, de verlorenen te bereiken als evangelist, of je wilt graag het woord van God prediken, of misschien wil je graag de worship leiden? Of je wilt misschien wel dezelfde geestelijke principes gebruiken in het leiden van je bedrijf, gezin of studie? Dat is geweldig, want God wilt ons gebruiken om anderen te discipelen en dat is niets anders dan leiderschap dus. Hij wilt ons gebruiken als een licht en zout hier op de aarde, zodat we overal invloed en impact zullen hebben.

De School voor een Bijbelse Leiderschap is speciaal opgezet om jou in dit vervolgtraject te trainen en toe te rusten tot volwassen leiderschap. School bestaat uit  5 modules: 

1) Koninklijk en dienstbaar leiderschap 
2) Kerkgeschiedenis 
3) Ontstaan van de Bijbel 
4) Exegese en hermeneutiek (Bijbel uitleg) 
5) Homiletiek (Preekkunde)

Tegelijkertijd word je onderdeel van verschillende kerngroepen en help je deze te ontwikkelen. Je bent toegewijd en loyaal en zet je prioriteit aan het werk van het koninkrijk van God. Je bent onderdeel van de gebedsdienten, onderwijs, evangelisatie en durft steeds meer uit te stappen in het bovennatuurlijke. Je begint meer en meer vruchten te dragen en steeds meer tekenen en wonderen volgen je. 

4 Leiderschap met invloed en impact

Ben je trouw gebleken in alles wat God je heeft toevertrouwd? Heb je standgehouden zelf tijdens de zwaarste stormen en strijd? Ervaar je dat het nu tijd is om nog verder te gaan? Ben je klaar om discipelen te maken en uit te zenden? Als volwassen leider maak je impact en heb je invloed. Op je werk, in je bedrijf, in je bediening en gezin. God werkt door je heen en je bent in staat om zelfstandig leiding te nemen in verschillende gebieden van je leven. Je bent onderdedeel van de oudstenteam of bestuur en bent verantwoordelijk voor verschillende bedieningen. Je leven is volledig toegewijd aan het werk van het koninkrijk van God en je bent altijd de eerste die dient en bereid is de kar te trekken. Je vernieuwd, inspireert en motiveert, overal waar je komt, thuis, op je werk of bedrijf, in de kerk of andere bedieningen, nationaal en internationaal.   

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.